Kompjuterska stomatologija (CAD/CAM)

Kompjuterska stomatologija (CAD/CAM)

CAD/CAM sistemi (Computer Aided Design i Computer-Aided Manufacturing u stomatologiji) predstavljaju oblast stomatologije koja koristi CAD/CAM tehnologiju. U današnje vreme se estetska stomatologija i protetika zasnivaju na ovoj tehnologiji. Sam naziv predstavlja skraćenicu reči koje opisuju proces izrade protetske nadoknade od estetskog keramičkog materijala, a koji se odvija kroz kompjutersko dizajniranje i kompjutersku izradu. Glavne prednosti CAD/CAM sistema su visoka preciznost u izradi protetske nadoknade i mogućnost izrade protetske nadoknade u jako kratkom roku.

Vreme izrade se kreće do 24 sata. Cementiranje u ustima pacijenta vrši se odmah nakon toga. Nadoknade mogu da budu fasete (viniri), inlay, onlay, krunice i mostovi.

About Image
Kompjuterski 3D ispuni (keramičke plombe)

Budući da je ceo proces izrade kompjuterski, verovatnoća da dođe do greške je praktično isključena, što znači da keramika idealno ulazi u prostor na zubu. Takav ispun je potpuno gladak i hrana se manje lepi za zub, a u estetskom smislu ovo rešenje je jednostavno savršeno. Kao da karijesa nikad nije ni bilo, a Vi ponovo imate svoj zub. Pored dobrih osobina koje smo već nabrojali, keramički ispuni za razliku od kompozitnih ispuna imaju duži rok trajanja, ne menjaju boju vremenom. Jednostavno rečeno, ovo je najbolja restauracija zuba uz minimalno brušenje.

Galerija