Ortodoncija

· Fiksni ortodontski aparati i estetske bravice

· Mobilni ortodontski aparati

· Invisalign (providne folije za ortodontsko ispravljanje)

Ortodoncija se bavi prevencijom, dijagnostikom i ispravljanjem nepravilno postavljenih zuba i okolnih struktura. Nema starosne granice za započinjanje ortodontske terapije. Ortodont, nakon što je obavio dijagnostičke preglede i napravio plan ortodontske terapije, pacijentu preporučuje tip aparata. Terapijske mogućnosti kod dece u pubertetskom razvoju veće su nego kod pacijenata koji su završili s rastom. Kod odraslih pacijenata moguće je ortodontski ispravljati zube, ali ne i okolne strukture, osim hirurškim zahvatima. Ortodontski pregledi moraju da se obavljaju periodično zbog rasta i razvoja deteta, kao i stalnih promena koje se odvijaju u tom periodu, posebno ako dete nosi ortodontski aparat.

About Image

Deca bi trebalo da dođu na pregled kod ortodonta od šeste godine, nakon izbijanja prvih stalnih zuba i u nekim od sledećih slučajeva: nagnuti zubi, prerani gubitak mlečnih zuba, dugotrajno sisanje prsta ili neka druga loša navika, kod poteškoća u govoru, problema kod žvakanja ili zatvaranja usta. U ortodonciji se koriste fiksni aparati koji su pričvršćeni za zube (pacijent ih sam ne može skinuti) i mobilni aparati (koji se stavljaju i skidaju prema upustvu ortodonta). Stomatološka ordinacija EMMEDENT nudi i mogućnost saveta i dogovora sa doktorom o preporučenoj terapiji i načinima sprovođenja iste. Trajanje terapije zavisi od raznih faktora i traje otprilike dve godine. Kontrole su na svaka dva do tri meseca, a nakon završene terapije nose se tzv. retencione folije. Pravilna terapija izvedena u saradnji pacijenta i doktora stomatologije daje odlične rezultate.

Galerija