Mobilna protetika

Mobilna protetika

U situacijama kada fiksne protetske nadoknade nisu izvodive, stomatologija nudi mogućnosti mobilnih ili kombinovanih protetskih nadoknada. Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne. Totalne proteze koje se izrađuju od akrilata su tvrde, dok novije tehnologije omogućavaju da izradimo i polu-fleksibilne Valplast proteze. Parcijalne proteze mogu da budu izrađene od dve vrste materijala: akrilata ili sa metalnim skeletom. Koje će se rešenje ponuditi pacijentu zavisi prvenstveno od situacije u usnoj duplji.

Galerija

Proteza na implantatima

Idealno rešenje za protetsku rehabilitaciju bezube vilice. Za razliku od fiksne protetske nadoknade, za ovakvu protezu je potreban manji broj postavljenih implantata, što predstavlja manje invazivan zahvat, a i finansijski je prihvatljivija. Glavni retencioni element predstavlja prečka, koja je fikisirana na četiri postavljena implantata. Uz vrhunsku retenciju i potpuno redukovanu bazu proteze, totalna proteza na implantatima postaje idealna za pacijenta i vrlo ugodna za nošenje.

Proteza sa metalnim skeletom (skeletirana proteza)

Mobilna akrilatna proteza s metalnom bazom. Koristi se kao trajno rešenje parcijalne krezubosti ukoliko druge opcije nisu moguće. Retencija je ostvarena u obliku livenih kukica koje precizno obuhvataju zub nosač pa se na taj način povoljno prenose sile žvakanja na zub i kost, a mogućnost redukovanja baze proteze od velike je važnosti za ugodnost nošenja pacijentu.

Kombinovane protetske nadoknade

Ukoliko je raspored preostalih zuba povoljan, postoji mogućnost modifikovanja skeletirane proteze na način da se kukice zamene zglobnim vezama (attachment). U tom slučaju preostali zubi u vilici se bruse i pokrivaju metal keramičkim mostom koji na svojim krajevima ima ugrađene zglobne veze koje na principu patrice i matrice ostvaruju retenciju. Tada govorimo o kombinovanom radu, odnosno kombinaciji fiksne i mobilne protetske nadoknade.

Teleskopski sistemi

Predstavljaju modifikovanu skeletiranu protezu koja je idealno rešenje za protetsku rehabilitaciju subtotalne krezubosti sa nepovoljnim položajem zuba. Preostali zubi se bruse i pokrivaju primarnom potpunom metalnom krunicom, dok se sekundarna krunica nalazi unutar proteze i uz pomoć trenja dva metala na principu patrice i matrice ostvaruje izvrsna retencija.

Akrilatna proteza

Potpuna akrilatna proteza je mobilna protetska nadoknada izrađena od akrilata. Jedino je rešenje za protetsku rehabilitaciju krezube vilice ukoliko implantati nisu mogući. Retencioni elementi su mekane gingivne i tvrde koštane strukture, negativni pritisak i rezilijenca sluzokože. Delimična akrilatna proteza najčešće se koristi kao privremeno rešenje nedostatka pojedinih zuba. Razlika od potpune proteze je u retenciji koja se ostvaruje žičanim kukicama oko postojećih zuba.